du-an-baba

Giới thiệu dự án trang trại Ba Ba

Tiền thân là  trang trại nuôi Ba ba của Công Ty Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng diện tích là 3.5hecta với 20 hồ nuôi từ 600m2 đến 800m2 thiết kế  qui chuẩn cho việc nuôi ba ba thương phẩm, baba giống. hoạt động từ năm 2006 đến  năm 2012.Công ty Cổ phần thương mại và khai thác Khoáng sản Dương Hiếu chính thức nhận chuyển giao lại .